Εκτύπωση
Λεπτομέρειες: | Δημοσιεύθηκε : 01 Μαϊος 2018 | Τελευταία ενημέρωση : 23 Νοεμβρίου 2018 | Εμφανίσεις: 1670
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

The Experimental Gymnasium of Patras is located in Patras. Patras is the largest city in the Peloponnese and the third largest in Greece.

Our school has 180 (90 boys and 90 girls) sixty students (30 boys and 30 girls) in each class.

Students are admitted to the 1st grade after a draw. There are 19 teachers in the school.

Philologists, mathematicians, Physical Education, Religious, Technology, Artistic, Physics, Chemistry, Biology, Informatics.

  

 sf1 sf2 

Our school has:

six (6) classrooms

two computer laboratories

a (1) science lab

an (1) artistic workshop and a closed gym.

  The classrooms of our school are located on the 2nd floor.

The offices of the manager and the teaching staff are on the ground floor.

Το σχολείο μας έχει:

έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας

δυο εργαστήρια πληροφορικής

ένα (1) εργαστήριο φυσικών επιστημών

ένα (1) εργαστήριο καλλιτεχνικών και κλειστό γυμναστήριο.

 Οι αίθουσες διδασκαλία του σχολείου μας βρίσκονται στο 2ο όροφο.

 

Τα γραφεία του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού βρίσκονται στο ισόγειο.  

the classrooms         οι αίθουσες διδασκαλίας

 20170529 100705  20170529 100200
 20170529 100724  20170529 101211

 Computer Lab       εργαστήριο πληροφορικής

  

    the classrooms            οι αίθουσες διδασκαλίας

 20170529 104747 20170529 104822  20170529 104932 

     

    

classroom

  

 20170529 105123  20170529 105157  20170529 105038

         

  artistic workshop         εργαστήριο καλλιτεχνικών  

 20170529 123651  20170529 123730  20170529 123739

     

e1+

e2

  the area where our school is located        η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο μας

xart1